BABU NORGE

Alt innen spill og horoskop!

Sponsor


Annonse

Live Radio

Sky FM 80s!

Nrk P3  

- Nrk MP3 

- Energy FM 

Sosiale Medier

     


Flere vitser


DAGLIG HOROSKOP & ASTROLOGI - FÅ MED DEG DITT STJERNETEGNS EGENSKAPER, PLANET OG MYE MER

Horoskop Tyren

Tyren er utrolig pågående og når andre gir opp forsetter de videre, solid og bestemt akkurat som tyren. Tyren er kjent for sin stahet og det er ikke alltid en dårlig ting, dette kan få tyren til å gå imot andre sterke karaktertyper. De liker ikke endringer og trives med gjenkjennelige og rutinerte type liv. 

Tyren er vanligvis avslappet og ikke en som søker konflikter, men om de skulle havne i en vil det merkes, for de har en temperament under masken. De liker dekorasjoner, farger og alt som kan fanges av alle sansene. Tyren er jordnær og søker sikkerhet i alle sine livs aspekter. De kan være hemmelighetsfulle, late og tilgir seg selv lett. 

Det er ingen bedre enn tyren til å utsette ting, men dette gjelder for dem selv og kan være ganske så pågående når det ikke gjelder andre ting.horoskop astrologi vekten

Horoskop Vekten

Vekten er den fødte diplomat, de er fantastiske til empati og sette seg i andres sko. De ønsker alltid å gjøre alt bra igjen for seg selv og andre nær seg, for en balansert og harmonisk liv. De er sjarmerende har god smak og er lette å like og en god lytter, i retur ønsker dem beundring. Vekten vil samle grupper av mennesker og posisjonere seg i midten, de liker oppmerksomhet og beundring av gruppen dem har samlet. De er veldig intelligente og gjemmer det ofte bort i sin sjarmerende utside. Vekten velger å vise sin intelligens gjennom kreativitet og mange av dem velger den artistiske og kreative yrket. 


Daglig nyheter og dagshoroskop

Babu.no er et av Norges mest besøkte side innen horoskop, nyheter, spill og moro!

Vi oppdater daglige horoskop, vitser og visdomsord, vi setter pris på deling i sosiale medier!      


Babu svarer

Har du spørsmål du ikke får svar på? Vi har samlet mange gode svar, og finnes ikke spørsmålet kan du sende det inn til oss!  

Gå til spørsmål og svar


Annonser på nettsiden

Ønsker du å annonsere på vår side? Med over 60 000 besøkende, blir din annonse garantert sett! Kontakt vårt salgsavdelig for en rimelig og effektiv avtale.

                                        Salg@babu.no


15.02.2015 23:25

Etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og gårsdagens terrorangrep mot karikaturtegneren Lars Vilks er angrepet på vår ytringsfrihet med ett kommet mye nærmere Norge.

 

Vi begynner dessverre å bli vant til å høre norsk naivitet i denne saken. Et typisk eksempel er Jonas Gahr Støre som tydeligvis, (også etter Carlie Hedbo saken), ser ut til å bruke mer tid på vern av religiøse følelser, (og da følelser som baserer seg på middelalderske tankesett og normer), enn på vern av ytringsfriheten som er en soleklar og grunnleggende forutsetning for vårt rettssamfunn og demokrati.

 

Så hva er ytringsfriheten?

 

I menneskerettighetserklæringens artikkel 19 er denne definert slik:

 

"Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser".

 

Ytringsfriheten er også uttrykkelig nedfelt i grunnloven (grl.) § 100 gjennom den kjente formuleringen: "Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte", jf. grl. § 100, 3. ledd (slik den lød før den språklige revisjon som fant sted i 2004).

 

Menneskerettsloven av 1999 inkorporerer flere internasjonale menneskerettighetskonvensjoner i det norske lovverket, blant annet den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 8,9,10,11 og 14 omhandler ytringsfriheten) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (artikkel 19). Menneskerettsloven bestemmer at konvensjonenes bestemmelser skal gis forrang dersom de er i strid med annen norsk lovgivning (med unntak av Grunnloven). Begge disse nevner spesifikt ytringsfriheten. 

 

Det er også slikt at ytringsfriheten regnes som en grunnleggende forutsetning for ett rettssamfunn og demokrati.

 

Det er derfor alvorlig når denne rettigheten som vårt samfunn, rettsstat og demokrati er bygget på, utsettes for gjentatte angrep for å bringe til taushet ytringer som religiøse samfunn ikke liker. Særlig når måten dette gjøres på er gjennom vold og terror. Det minnes da om at 17 mennesker ble drept i Paris og i går og i natt ble 2 drept og 5 såret i attentat mot karikaturtegneren Lars Vilks i København. På samme måte som i Paris ble sekundærangrepet rettet mot det jødiske miljøet.

 

Vi har allerede et eksisterende offer i Norge som har betalt ytringsfrihetens pris. Jeg snakker da om attentatet på forleggeren William Nygaard i 1993 som antas å ha skjedd på bakgrunn av Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies kontroversielle roman "Sataniske vers". Det er alminnelig antatt at denne utgivelsen var den direkte foranledningen for de tre skuddene som traff William Nygaard en høstdag i 1993. 

 

Med dette bakteppet blir det veldig alvorlig når våre politikere kompromisser med ytringsfriheten – en rettighet som man absolutt ikke kan ta for gitt slik forholdene er i de samfunn som nå truer vår ytringsfrihet. Her har tusenvis måttet betale en svært høy pris, gjerne med egne liv, for å ha fremmet sine "frimodige ytringer". Det blir derfor veldig alvorlig når politikere og særskilt en ledende politiker som Jonas Gahr Støre nærmest ser ut til å ha større sympati for krenkede religiøse følelser enn å stå opp for vår grunnlovsbestemte rett til å fremme "Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand".Les mer: https://www.erlend-follegg.no/news/angrep-p%c3%a5-ytringsfriheten-og-norsk-naivitet/

Ytringer: send ditt innlegg til babu@webskaper.noav:Erlend Follegg

15.02.2015 23:25

Etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og gårsdagens terrorangrep mot karikaturtegneren Lars Vilks er angrepet på vår ytringsfrihet med ett kommet mye nærmere Norge.

Vi begynner dessverre å bli vant til å høre norsk naivitet i denne saken. Et typisk eksempel er Jonas Gahr Støre som tydeligvis, (også etter Carlie Hedbo saken), ser ut til å bruke mer tid på vern av religiøse følelser, (og da følelser som baserer seg på middelalderske tankesett og normer), enn på vern av ytringsfriheten som er en soleklar og grunnleggende forutsetning for vårt rettssamfunn og demokrati.

Så hva er ytringsfriheten?

I menneskerettighetserklæringens artikkel 19 er denne definert slik:

"Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser".

Ytringsfriheten er også uttrykkelig nedfelt i grunnloven (grl.) § 100 gjennom den kjente formuleringen: "Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte", jf. grl. § 100, 3. ledd (slik den lød før den språklige revisjon som fant sted i 2004).

Menneskerettsloven av 1999 inkorporerer flere internasjonale menneskerettighetskonvensjoner i det norske lovverket, blant annet den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 8,9,10,11 og 14 omhandler ytringsfriheten) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (artikkel 19). Menneskerettsloven bestemmer at konvensjonenes bestemmelser skal gis forrang dersom de er i strid med annen norsk lovgivning (med unntak av Grunnloven). Begge disse nevner spesifikt ytringsfriheten.

Det er også slikt at ytringsfriheten regnes som en grunnleggende forutsetning for ett rettssamfunn og demokrati.

Det er derfor alvorlig når denne rettigheten som vårt samfunn, rettsstat og demokrati er bygget på, utsettes for gjentatte angrep for å bringe til taushet ytringer som religiøse samfunn ikke liker. Særlig når måten dette gjøres på er gjennom vold og terror. Det minnes da om at 17 mennesker ble drept i Paris og i går og i natt ble 2 drept og 5 såret i attentat mot karikaturtegneren Lars Vilks i København. På samme måte som i Paris ble sekundærangrepet rettet mot det jødiske miljøet.

Vi har allerede et eksisterende offer i Norge som har betalt ytringsfrihetens pris. Jeg snakker da om attentatet på forleggeren William Nygaard i 1993 som antas å ha skjedd på bakgrunn av Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies kontroversielle roman "Sataniske vers". Det er alminnelig antatt at denne utgivelsen var den direkte foranledningen for de tre skuddene som traff William Nygaard en høstdag i 1993.

Med dette bakteppet blir det veldig alvorlig når våre politikere kompromisser med ytringsfriheten – en rettighet som man absolutt ikke kan ta for gitt slik forholdene er i de samfunn som nå truer vår ytringsfrihet. Her har tusenvis måttet betale en svært høy pris, gjerne med egne liv, for å ha fremmet sine "frimodige ytringer". Det blir derfor veldig alvorlig når politikere og særskilt en ledende politiker som Jonas Gahr Støre nærmest ser ut til å ha større sympati for krenkede religiøse følelser enn å stå opp for vår grunnlovsbestemte rett til å fremme "Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand".

Les mer: https://www.erlend-follegg.no/news/angrep-p%c3%a5-ytringsfriheten-og-norsk-naivitet/


Babu.no > Hjem