Meditasjon Spirituelt

OBE – Ut av kroppen opplevelser

OBE - Ut av kroppen opplevelser

Sist oppdatert den by Babu

Visdom » Reinkarnasjon  » Sjelens alder  »  Reinkarnasjons roller  » Karma  » Livets mening  » Meditasjon

Ut av kroppen-opplevelse er en subjektiv opplevelse av at man flyter ut av sin egen kropp. I noen tilfeller opplever man sin fysiske kropp fra et sted utenfor denne. Mange mennesker har på ett eller annet tidspunkt en ut av kroppen-opplevelse.

Historier fra mennesker som har vært klinisk døde og deretter blitt gjenopplivet, involverer ofte et lys i enden av en tunnel eller at de har sett operasjonsstuen og helsepersonellet ovenfra[3]. Disse kalles nær døden-opplevelser. Opplevelsene kan også komme i grenselandet mellom REM-søvn og våken tilstand. De kan utløses av blant annet fysiske eller mentale traumer eller psykedeliske stoffer. De kommer gjerne i forbindelse med søvnparalyse og bevisst drømming.

Innen alternativbevegelsen kobles opplevelsene ofte mot åndelighet og parapsykologi, hvor de kalles «astralreiser» eller «åndevandringer».

Var denne artikkelen nyttig?

Related posts

Astral meditasjon – obe

Babu

Karma og yin Yang

Babu

REINKARNASJON OG LIVET ETTER DØDEN

Babu