Vitser

Djinn\ånd vitser

Djinn\ånd vitser
Djinn\ånd vitser

Sist oppdatert den by Babu

 

Djinn\ånd vitser

«Tre Blondiner og en ånd»

Tre blondiner går nedover stranden. De ser noe som ser ut som en flaske og plukker den opp og gnir det. En djini kommer ut. Han sier: dere har ett ønske. Den første en sier at jeg vil være 20 ganger smartere. Hun blir en brunette. Den andre sier at jeg ønsker å være smartere, men ikke så mye smartere. Gjør meg 10 ganger smartere. Hun blir til en rødhåret. Den tredje sier, jeg ønsker ikke å være noe mer smartere. Gjør meg 100 ganger dummere.

Hun blir til en mann.

Tre ønsker

En amerikansk, australsk og engelskmann blir strandet sammen på en øde øy.

Etter mange år sammen, en dag mens de vandrer omkring ved stranden, finner de en gammel flaske som har skylt opp på land.

Straks den amerikanske åpnet flasken ble de blendet av lys og hørte en høylytt smell og en ånd dukker opp.

Ånden sa: «Jeg har blitt fanget i den flasken for 1000 år, og som en belønning vil jeg gi dere ett ønske hver»

Den amerikanske sa straks : «Jeg ønsker å gå hjem til New York!»

Ånden viften hånden og amerikaneren forsvant.

Den australske sa: «Vennligst send meg tilbake til mitt hjem i Sydney»

«Ingen problem», svarte ånden og australieren forsvant.

«Og hva er ditt ønske?» spurte ånden engelskmannen»

Engelskmannen så rundt seg, gispet og svarte:
«Det kommer til å være kjedelig her uten mine venner, jeg ønsker dem tilbake!»

Cheeky Genie

En mann og en kone var ute for å nyte en runde med golf og var i ferd med å slå ut på det tredje hullet som lå i linje med noen vakre boliger.

Kona traff ballen rett på og ballen fløy direkte direkte mot et av husene. Ballen traff et av vinduene og den knuste i tusen biter.

Parret fikk dårlig samvittighet og kjørte med sin golfbil bort til huset for å se nærmere på skaden. 
De nærmet seg det knuste vinduet og ropte inn til huset, uten å få noen svar.

Da de kikket gjennom vinduet så de en mann med turban sittende på sofaen i huset.

Kona sa: «Bor du her?»»

«»Nei, noen ødela vasen som ligger her inne i stuen og frigjorde meg fra min fangenskap i vasen! 

Kona sa: «»Er du en ånd?»»

«»Å, ja det stemmer, jeg er en ånd. Faktisk, så vet jeg det var dere som frigjorde meg og jeg ønsker å gi deg 2 ønsker for å vise min takknemlighet, men den 3. beholder jeg for meg selv.

Mannen og kona ble enige om to ønsker … mannen ønsket seg verdens beste golfkølle. Mens kona ønsket seg en inntekt på $ 1,000,000 per år for alltid.

Ånden nikket og sa, «»Ferdig!»»

Ånden sa nå: «»For mitt ønske, vil jeg gjerne ha min måte med din kone.»» Jeg har ikke vært med en kvinne i mange år, og tross alt, har jeg tilbydd dere 2 ønsker. «»

Mannen og kona så på hverandre og nikket.

Etter ånden og kona var ferdig, spurte ånden kona: «Hvor lenge har du vært gift?»» un svarte, «»For tre år.»» Ånden spurte: «»Hvor gammel er mannen din?»» hun svarte, «»31 år gammel.»» Ånden spurte: «Hvor lenge har han trodd på denne ånden tingen?»»

Mad Genie

En mann vandre nedover stranden ser en gammel flaske i sanden og begynner å spille kick-the-flasken for å underholde seg selv. Etter en stund han plukker den opp, og en forbanna-off ånden framgår. Hun sier: «»normalt jeg gi 3 ønsker, men i ditt tilfelle, du son-of-a – @ # *%, jeg kommer til å gi bare 1.»»

Mannen tenker et øyeblikk og sier: «»Ok, jeg ønsker å våkne opp med 3 kvinner i min seng.»» Hun sier: «»Slik er det!»», Og forsvinner tilbake i flasken.

Neste morgen våkner fyren opp med Lorena Bobbitt, Tonya Harding og Hilary Clinton. Han har ingen penis, et brukket bein, og ingen helseforsikring.»

Djinn\ånd vitser

Three Blondes and a Genie

Three blondes are walking down the beach. They see something and pick it up and rub it. A genie comes out. He says, you each have one wish. The 1st one says I want to be 20 times smarter. She becomes a brunette. The second one says I want to be smarter but not that much smarter. Make me 10 times smarter. She turns into a redhead. The third one says, I don’t want to be any more smarter. Make me 100 times dumber.

She turns into a man.

 

Three Wishes

An American, Australian and Englishman where stranded together on a desert island.

After many years together, one day the three men were walking on the beach when they saw an old bottle than had been washed up.

Immediatley the American opened the bottle. There was a flash and a loud bang and a Genie appeared.

The Genie said» I have been trapped in that bottle for a 1000 years, and as a reward I will give you all one wish»

The American straight away said «I want to go back home to New York»

With a wave of the Genie’s hand, the American disappeared.

The Australian said «Please send me back to my home in Sydney»

«No Problem», the Genie answered. And the Austrialian disappeared.

Suddenly there was a loud crash.

Behind the Genie and the Englishman, a giant pink elephant had just fallen out of the sky onto the beach.

The elephant picked himself up and looked around.

He then looked at the Genie and the Englishman and said apologetically, «Sorry chaps, I appear to be the wrong joke!»

 

 

Cheeky Genie

A husband and a wife were out enjoying a round of golf about to tee off on the third hole which was lined with beautiful homes.

The wife hit her shot and the ball began to slice. Her shot was headed directly at a very large plate glass window. Much to their surprise, the ball smashed through the window and shattered it into a million pieces.

They felt compelled to see what damage was done and drove off to see what happened. When they peeked inside the house, they found no one there. The husband called out and no one answered. Upon further investigation, they saw a gentleman sitting on the couch with a turban on his head.

The wife said, «Do you live here?»

«No, someone just hit a ball through the window, knocked over the vase you see there and freed me from that little bottle. I am so grateful,» he answered.

The wife said, «Are you a genie?»

«Oh, why yes I am. In fact, I am so grateful I will grant you two wishes, the third I will keep for myself,» the man replied.

The husband and wife agreed on two wishes…one was for a scratch handicap for the husband, to which the wife readily agreed. The other was for an income of $1,000,000 per year forever.

The genie nodded and said, «Done!»

The genie now said, «For my wish, I would like to have my way with your wife.» I have not been with a woman for many years, and after all, I have made you a scratch golfer and a millionaire.»

The husband and wife agreed.

After the genie and wife were finished, the genie asked the wife, «How long have you been married?» to which she responded, «Three years.» The genie then asked, «How old is your husband?» to which she responded, «31 years old.» The genie then asked, «How long has he believed in this genie stuff?»

 

 

Mad Genie

A man walking down the beach sees an old bottle in the sand and begins to play kick-the-bottle to amuse himself. After a while he picks it up, and a pissed-off genie emerges. She says, «normally I grant 3 wishes, but in your case, you son-of-a-@#*%, I am going to grant only 1.»

The man thinks a minute and says, «Okay, I want to wake up with 3 women in my bed.» She says, «So be it!», and disappears back into the bottle.

Next morning, the guy wakes up with Lorena Bobbitt, Tonya Harding and Hilary Clinton. He has no penis, a broken leg, and no health insurance.         

 

Var denne artikkelen nyttig?

Related posts

Regnskapsfører vitser

Babu

Dyrevitser

Babu

Blondine vitser

Babu